Energieffektivisering / Energioptimering

Vi på Fjärdinge El hjälper ofta till att energieffektivisera fastigheter. Bland annat genom att använda effektiva centrala system för uppvärmning och kylning kan stora ekonomiska besparingar uppnås. Utmaningen är att minska energiåtgången – men ändå behålla en god ventilations- och värmenivå.

Vi anlitas ofta som konsulter för att analysera energisituationen på kyrkor, villor, industrier och lantbruk. Du vinner ekonomiskt och alla vinner miljömässigt på energioptimering.

Vi samarbetar med Regler- Och Webbteknik Sverige (ROWS) www.rows.se